04-12-2560

กรมอนามัย ระบุผู้ประกอบการที่ฉีดยาฆ่าแมลงแล้วปนเปื้อนในอาหารถือเป็นความผิด

   นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปและข้อความว่ามีแม่ค้ากำลังฉีดยาฆ่าแมลงยี่ห้อหนึ่งเข้าไปในถาดตู้เก็บอาหารและบริเวณโดยรอบ จากนั้น เมื่อมีลูกค้ารายอื่นมาสั่งข้าวแม่ค้าจึงมาหั่นหมูและให้บริการลูกค้าโดยไม่ได้ล้างมือก่อนนั้น ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดท้องถิ่น หากไม่ปฎิบัติหรือปฎิบัติไม่ถูกต้องจะมีความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดท้องถิ่น มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ ประชาชนผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการปลอมปนอาหารเพื่อจำหน่ายที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผู้จำหน่ายอาหารในตลาดสด ตลาดนัดร้านอาหารและแผงลอย สำหรับประชาชนผู้ผู้บริโภค ควรเลือกซื้ออาหารจากสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ มีป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste / ป้ายตลาดสด น่าซื้อ เป็นต้น