06-12-2560

ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ กำหนดจ่ายเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง

 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท. เปิดให้ประชาชนจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อมีไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา โดย ปณท. ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าขนส่ง นั้น จนถึงวันนี้มีผู้สั่งจองเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต้องควบคุมการผลิตเพื่อให้เข็มที่ระลึกอันทรงคุณค่า มีความประณีต สวยงาม และมีคุณภาพเดียวกัน รวมทั้งต้องบริหารจัดการเพื่อให้ผู้สั่งจองได้รับเข็มอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วนตามจำนวนที่สั่งจอง

   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เริ่มจัดส่งเข็มที่ระลึกฯ ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อกระจายส่งต่อไปยังที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ รวม 1,300 แห่งแล้ว โดยไปรษณีย์ทุกสาขา จะเริ่มจ่ายเข็มที่ระลึกฯ ให้กับผู้สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้สั่งจองในวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560 สามารถรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป, ผู้สั่งจองในวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2560 สามารถรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2561 เป็นต้นไป, ผู้สั่งจองในวันที่ 7 – 12 พฤศจิกายน 2560 สามารถรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป, ผู้สั่งจองในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป, สำหรับผู้สั่งจองตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป จะแจ้งกำหนดวันรับเข็มที่ระลึกฯ ให้ทราบในโอกาสต่อไป

   นายสมพาศ นิลพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การจ่ายเข็มที่สั่งจองมีความคล่องตัวและผู้มารับเข็มที่ระลึกฯ ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวนานเกินความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้สั่งจองนำหลักฐานการสั่งจองหรือใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่สั่งจอง สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ยังสามารถสั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดทำเข็มที่ระลึกฯ ตามจำนวนที่สั่งจองเท่านั้น