06-12-2560

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิด รับสมัคร บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7581-8791

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิด รับสมัคร บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 , 3 , 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2561 เงินทุนละ 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษา สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7581-8791 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกำหนดยื่นหลักฐานการสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ