07-12-2560

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมและซื้อสินค้าในตลาดประชารัฐ

   นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดโครงการตลาดประชารัฐ เป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้ค้าขายอย่างเหมาะสม และสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินการบริหารจัดการตลาดของหน่วยงานรัฐทั้ง 9 ประเภท เช่น ตลาดประชารัฐกรีนมาเก็ต / ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ / ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ / ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข / ตลาดประชารัฐ Modern Trade และ ตลาดประชารัฐต้องชม โดยผลของการเปิดลงทะเบียน ที่ผ่านมา มีประชาชนสนใจเข้าลงทะเบียนกว่า 120,000 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดสรรให้ผู้ค้าได้มีพื้นที่ค้าขายอย่างเหมาะสมในตลาดที่มีอยู่กว่า 6,520 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้ความรู้อย่างรอบด้านสำหรับ การค้าขาย

   ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศได้เยี่ยมชมและซื้อสินค้าในตลาดประชารัฐ เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและร่วมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศ