20-12-2560

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนเด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่ ร่วมงานปาร์ตี้และอิ่มบุญ ในงาน "ตุ๊บปอง Party...ปีใหม่ สดใส ได้กุศล วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 -15.30 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแคว

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนเด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่ ร่วมงานปาร์ตี้และอิ่มบุญ ในงาน "ตุ๊บปอง Party...ปีใหม่ สดใส ได้กุศล" เพื่อระดมทุนสนับสนุนให้มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ภายในงานพบกับกิจกรรมทั้งโซนเกม และโซน DIY อาทิ เกมห่วงหาอาทร /เกมตกหลุมรัก /เกมลุ้นผลต้นรัก /กระปุกออมทาน และร้อยสี กระเป๋าน้อย นอกจากนี้ มีเวทีสนทนาประสารักจากใจตุ๊บปอง ในหัวข้อ "ความเสียสละของตุ๊บปอง กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ การสร้างเด็กไทยให้รักการอ่าน ของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก" บัตรผ่านเข้างาน ราคา 150 บาท ผู้ร่วมงานจะได้รับหนังสือ "ตุ๊บปอง" 1 เล่ม และอาหารว่างแสนอร่อย 1 ชุด ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 -15.30 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 9893 ถึง 5