04-01-2561

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนผู้สนใจเที่ยวงาน เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 4 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดอยตุงคลับ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนผู้สนใจเที่ยวงาน เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 4 เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเอง” ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และร่วมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในงานพบกับศิลปะสร้างสรรค์ ผสมผสานภูมิปัญญาและเทคนิคระหว่างช่างฝีมือท้องถิ่นกับสถาปนิกคนเมือง /เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหารและงานหัตถกรรมท้องถิ่น ที่กาดชนเผ่า ถนนคนเดินที่สูงที่สุดในประเทศไทย /สัมผัสการละเล่นและวัฒนธรรมพื้นเมือง เรียนรู้พระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายและพอเพียงของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บ้านของสมเด็จย่า พระตำหนักดอยตุง ร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มกราคม 2561 เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดอยตุงคลับ