10-01-2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ จัดกิจกรรม "เที่ยวเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้

   นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวภายหลังเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ "เที่ยวเมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากการท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

   สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถนำไปแสดงพร้อมกับบัตรประชาชนเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยสามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของหน่วยงานพันธมิตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม สวนพฤกษศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง คือเชียงใหม่ ,สุโขทัย ,พิษณุโลก ,ขอนแก่น ,ระยอง และสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร ,ชลบุรี ,เชียงใหม่ ,นครราชสีมา ,สงขลา ,ขอนแก่น ,อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการ การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งมีมากกว่า 40 รายการ อย่างไรก็ตาม ททท. และหน่วยงานพันธมิตร มั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการเดินทาง การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และส่งความสุขจากการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลไปถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือบัตรทั่วประเทศกว่า 11 ล้านคน