12-01-2561

· นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมข้อมูลเด็กเก่งพัฒนาต่อยอดความสามารถ

   นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการมายังกระทรวงศึกษาธิการ ให้รวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะ ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ในระดับนานาชาติ ทั้งในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดนักเรียนนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดข้อมูลในส่วนดังกล่าวไป ทำให้สูญเสียโอกาสพัฒนาแข่งขันไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป