12-01-2561

กระทรวงการคลัง เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 2

   นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 2 แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 จะดำเนินโครงการจะครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนใน 4 ด้านหลัก คือ การส่งการมีงานทำ เช่น การจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งภายในประเทศมีตำแหน่งงานว่าง 100,000 ตำแหน่ง และตำแหน่งงานในต่างประเทศ 7,000 ตำแหน่ง ด้านที่ 2 คือการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา / ด้านที่ 3 คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น โครงการสินเชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และด้านที่ 4 การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่างๆ

   นอกจากนี้การดำเนินการในระยะที่ 2 ยังมีจุดเด่นคือมีคณะผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าไปให้การดูแลวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นรายบุคคลที่จะเน้นในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีเป็นลำดับแรก พร้อมสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการด้วยการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เดิมได้รับเงินอยู่ที่ 200 - 300 บาท เพิ่มเติมให้อีก 100 - 200 บาท ขณะที่ในกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ 30,000 - 100,000 บาท ก็เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งจะเริ่มให้แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงปัญหาและเข้าถึงการพัฒนาตนเองด้วยการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ตรงจุด

   นายพรชัย ฐีระเวช กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นกำหนดสถานที่สำหรับให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐไว้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้