12-02-2561

เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Tcaster” (ทีแคสเตอร์) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

   ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Skooldio (สคูลดิโอ) กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีประกาศระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ หรือ TCAS (ทีแคส) ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยปรับรูปแบบการรับนักศึกษาเดิมทั้งการรับตรง โควต้า / แอดมิชชั่น และรูปแบบอื่นๆที่หลากหลายมาผนวกกับการจัดสอบ แกท/แพท/โอเนท วิชาสามัญ ทำให้ระบบ “ทีแคส” มีการสอบและรับนักเรียนที่ลดความซับซ้อน ยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงลำดับขั้นชัดเจน จนทำให้เกิดระบบการสอบเพียง 1 ครั้ง และรองรับนักศึกษาจำนวน 5 รอบ ซึ่งทาง “skooldio“เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่า Tcaster เพื่อเป็นตัวช่วยรวมข้อมูลในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบทีแคสไว้ในที่เดียว ประกอบด้วยรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของคณะต่างๆทำให้เปรียบเทียบ ข้อมูลและเตรียมตัวได้ง่ายขึ้นรวมถึงการแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆจากคณะที่เลือก ตารางเวลาและปฏิทินวันสอบแต่ละรอบ / สถิติข้อสอบ ที่ออกบ่อยทำให้เตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเตรียมตัวและตัดสินใจอย่างไร

   สำหรับ ผู้สนใจแอปพลิเคชัน Tcaster ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.facebook.com/TcasterApp