12-03-2561

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชิญชวนผู้สนใจร่วมเดินและวิ่งการกุศล เนื่องในงาน "มหาวิทยาลัย คริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชิญชวนผู้สนใจร่วมเดินและวิ่งการกุศล เนื่องในงาน "มหาวิทยาลัย คริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 22" ระยะทางวิ่ง 10.50 กิโลเมตร และระยะทางเดิน เพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำรายได้สมทบ กองทุนการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทุนการศึกษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และสมทบทุนกองทุนพัฒนานักศึกษาสู่สากล ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 8555