12-03-2561

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรม เรื่อง "การดูแลฟันในผู้ป่วย ปริทันต์"

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรม เรื่อง "การดูแลฟันในผู้ป่วย ปริทันต์" เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ในการป้องกันโรคปริทันต์ ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อน ในช่องปากที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.30 น. ณ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว ผู้สนใจสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เบาหวาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2223 1351 ต่อ 3403