13-03-2561

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเดินหน้าแผนก่อสร้างอควาเรียมสงขลา คาดใช้งบประมาณ 192 ล้าน

   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียม ทะเลสาบสงขลา ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ว่า ขณะนี้กำลังเดินหน้าตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง โดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างอควาเรี่ยมได้ไล่เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนทราบด้วยว่ามีใครเกี่ยวข้อง ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงที่ต้องนำผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการนั้นเพราะมีเรื่องเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกและการตรวจสอบเส้นทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนแผนเดินหน้าการก่อสร้างอควาเรียมต่อให้เสร็จสิ้นได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ไปจัดทำแผนการเดินหน้าสร้างอควาเรียม เพราะจะได้นำแผนดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งจะใช้งบประมาณในการเดินหน้าก่อสร้างต่อเท่าไหร่นั้นต้องรอแผนเดินหน้าให้เสร็จก่อนไม่เช่นนั้นเงินที่ใช้ก็จะถูกถมไปเรื่อยๆ เหมือนที่ผ่านมา

   ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ได้ประชุมเดินหน้าแผนก่อสร้างอควาเรี่ยมให้เสร็จสิ้นร่วมกับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านอควาเรี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนแผนเดินหน้าอควาเรี่ยมได้วางโครงสร้างไว้ว่า อควาเรี่ยมสร้างมานานแล้วอาจจะต้องมีการต่อเติมและปรับปรุงใหม่ในพื้นที่บางส่วน รวมถึงการจัดหาสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ดังนั้น ในงบประมาณ จำนวน 192 ล้านบาทที่ได้กำหนดไว้จะมีความเหมาะสมหรือไม่ จะต้องมีการหารือร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอควาเรี่ยมอีกครั้ง ขณะเดียวกันจะวางแผนถึงอนาคตเมื่อก่อสร้างเสร็จจะมอบใครเป็นผู้รับผิดชอบ