09-04-2561

กรมควบคุมมลพิษ เตือนประชาชนให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างระมัดระวัง

   นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนจะออกไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์จำนวนมาก กรมควบคุมมลพิษ ขอแนะนำหลักการสังเกตสภาพน้ำและบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำเบื้องต้น ควรเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอม หรือปนเปื้อนมากับน้ำ คือ น้ำประปา / น้ำบาดาล และน้ำจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ อย่างแม่น้ำ หนอง คลอง บึง โดยการเล่นน้ำไม่ควรใช้น้ำสกปรก เนื่องจากน้ำดังกล่าวจะมีความสกปรกปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรีย / ไวรัส / พยาธิ และสารพิษจากสารเคมี หากเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติสังเกตสภาพทั่วไปของแหล่งน้ำที่ไม่ควรนำมาเล่นสงกรานต์ เช่น กลิ่นน้ำมัน / กลิ่นเหม็นเน่า / กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นที่ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้วิงเวียน สิ่งแปลกปลอมจากกิจกรรมของมนุษย์ในน้ำ เช่น คราบน้ำมัน / เศษอาหาร / ขยะ หรือสิ่งเน่าเสียต่างๆ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำต้องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงานหรือชุมชน พืชน้ำและต้นไม้ริมตลิ่งมีสภาพแห้งตาย เหี่ยวเฉา ทั้งนี้ การเล่นน้ำจากทุกแหล่งน้ำ ผู้เล่นน้ำสงกรานต์ควรเล่นด้วยความระมัดระวัง อย่าให้น้ำเข้าตา หู จมูก ปาก และควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยหลังเล่นน้ำสงกรานต์ด้วย ขณะเล่นน้ำหากเกิดอาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาด หากมีอาการรุนแรงควรพบแพทย์ทันที

   นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ขอให้ประชาชนเล่นน้ำ อย่างระมัดระวัง ช่วยกันประหยัดน้ำ ช่วยกันรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทิ้งขยะให้ลงถัง ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำทะเล โดยกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำทั้งที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำทะเลต่อเนื่อง พร้อมทั้งเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวต่อไป