11-04-2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ สถาบันขงจื่อ

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือแนวทาง ความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนระดับอาชีวศึกษา กับ พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ เจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหม ทางทะเล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ได้มีการหารือกับเจ้าคุณธงชัยฯ ใน 3 ประเด็นที่จะมีความร่วมมือกัน คือ เรื่องของเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่จะไปเชื่อมโยงกับ ไทยแลนด์ 4.0 โดยรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับประเทศไทยมาก และปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะร่วมกับสถานบันขงจื่อฯ พัฒนาเด็กอาชีวะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจัดสร้างฝีมือแรงงานใน 7 สาขา ที่ยังขาดแคลน ประกอบด้วย ระบบขนส่งทางราง /ช่างอากาศยาน /แมคคาโทรนิกส์หรือเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ /หุ่นยนต์อุตสาหกรรม /เทคนิคพลังงาน /นวัตกรรมการท่องเที่ยว/และ โลจิสติกส์

   ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะร่วมกับ สถาบันขงจื่อฯ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มี นายคณิต แสงสุพรรณ เป็นเลขาธิการ สร้าง อะคาเดมี เพื่อนำเด็กอาชีวะ เข้าไปฝึกวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ อีอีซี เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของอีอีซี ซึ่งหัวใจสำคัญ คือเด็กอาชีวะ จะต้องมีงานทำ มีคุณภาพ และมีความเป็นสากล เด็กอาชีวะที่อยู่ใน อะคาเดมี จะต้องถูกคัดสรรอย่างเข้มข้น

   ด้านพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย กล่าวว่า สถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล ได้นำวิทยาลัยอาชีวะ 62 แห่ง อาทิ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐบาลจีนได้ให้ทุนผ่านสถาบันขงจื่อฯจำนวนมาก อาทิ วิทยาลัยซันยา แห่งมณฑลไหหนาน ได้ให้ทุนกับสถาบันขงจื่อ จำนวน 30 ทุน เพื่อให้ไปเรียนเป็นแอร์โฮสเตส และ มหาวิทยาลัย ฟู่โจว ให้ทุน จำนวน 100 ทุน เพื่อให้เด็กไทย ไปเรียนด้านวิศวกรรม การร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะนำไปสู่การพัฒนาเด็กอาชีวะ อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน ได้เปรียบประเทศอื่น เพราะคนจีนถือว่าไทย-จีน คือพี่น้องกัน

 

   สำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนอาชีวศึกษา บริษัทจากประเทศจีน ที่มาลงทุนในอีอีซี จะเป็นผู้ให้ทุนผ่านสถาบันขงจื่อฯ และจะมีการสอบชิงทุนการศึกษาในแต่ละระดับ ทั้ง ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตามสาขาต่างๆ เมื่อสอบได้แล้ว จะไปเรียนยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศจีน ตั้งแต่ 2-4 ปี และเมื่อจบออกมาแล้ว มหาวิทยาลัยจากประเทศจีนก็จะส่งกลับมาทำงานกับบริษัทของจีนที่ลงทุนอยู่ในอีอีซี