11-04-2561

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานทุกภาคส่วน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

   นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ การประปา ส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. บูรณาการการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” สนับสนุนจุดให้บริการน้ำประปาสำหรับเล่นสงกรานต์ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตั้งประปาหยาดพิรุณ หรือ ประปาไอหมอก บริเวณสองฝั่งสะพานนวรัฐ พร้อมติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญเพื่อให้บริการน้ำสำหรับเล่นสงกรานต์ จำนวน 10 เครื่อง บริเวณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสองฝั่งถนนท่าแพ ในส่วนของจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำสงกรานต์ ทาง กปภ. ได้สนับสนุนจุดบริการท่อธารเพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานได้มีน้ำสะอาดในการเล่นสงกรานต์ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายพื้นที่ อาทิ พัทยา เชียงราย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม แพร่ ลำปาง พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ตลอดจนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด “Save water, you make it” (เซฟ วอเตอร์ ยู เมค อิท) เพื่อให้มีน้ำเหลือใช้เพียงพอสำหรับช่วงหน้าแล้งต่อไป