11-04-2561

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทสงกรานต์ประจำปี 2561

   เมื่อวันที่10 เมษายน 2561 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จยังพุทธมณฑลทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ในการนี้ประทานวโรกาสให้ พลตำรวจโท พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสรงน้ำ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 2 กล่าวว่า หลังจากที่พลตำรวจโท พงศ์พร และข้าราชการ พศ. ได้สรงน้ำสมเด็จพระสังฆราชแล้ว พระองค์ได้ประทานพระโอวาทแก่ข้าราชการและประชาชนความว่า ขอให้รักษาประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ ซึ่งพระดำรัสดังกล่าวสร้างความปีติแก่ข้าราชการ และประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก