14-05-2561

กรมทรัพย์สินทางปัญญา แนะ ผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

   นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระแส การซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซกำลังเป็นที่นิยมและขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงขอแนะนำผู้ประกอบการที่ทำการค้าออนไลน์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้บริโภค โดยผู้ขายสินค้าที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า จะต้องยื่น จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่นำสินค้าของผู้อื่นมาจำหน่ายควรระมัดระวังไม่นำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจำหน่าย หรือให้ดาวน์โหลดทางอีคอมเมิร์ซ และควรมีการตรวจสอบที่มาของสินค้าที่นำมาจำหน่าย ด้านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP ซึ่งเป็นผู้ให้บริการช่องทางการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดให้มีช่องทางรับแจ้งการละเมิดที่ชัดเจน และมีกระบวนการและมาตรการในการนำสินค้าละเมิดออกจากระบบคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับแจ้งหรือทราบว่ามีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

   ทั้งนี้ หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอีคอมเมิร์ซ เจ้าของสิทธิสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นและแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดต้นทางมาดำเนินคดี กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อสินค้า