15-05-2561

กระทรวงคมนาคม ออก 8 มาตรการคมนาคม รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเปิดภาคเรียน

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการและมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด เตรียมพร้อมรับมือเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการอย่างพร้อมเพรียง เน้นความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ปกครอง ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะและการอำนวยความสะดวกจราจรในโครงข่ายคมนาคมของกระทรวงคมนาคม โดยมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ 8 มาตรการ ประกอบด้วย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพิ่มจำนวนรถและเที่ยววิ่งในเส้นทางที่ผ่านโรงเรียน สถานศึกษา ในวันธรรมดาจำนวน 21,928 เที่ยวต่อวัน และกำกับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จอดเทียบป้ายและชิดฟุตบาทและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเด็กนักเรียน

   กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดผู้ตรวจการคอยกำกับดูแลความเรียบร้อยในบริเวณป้ายรถประจำทางใหญ่ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หมอชิต วงเวียนใหญ่ เป็นต้น รวมทั้งบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษาที่มีการจราจรหนาแน่น และป้องกันไม่ให้รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน และกวดขันความเร็ว จำนวนบรรทุก และความปลอดภัยของรถตู้ที่วิ่งระหว่างจังหวัด

   ส่วนในต่างจังหวัด ให้กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และสำนักงานขนส่งจังหวัด ร่วมกับตำรวจจราจรท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในเขตเมืองและเทศบาลในเขตความรับผิดชอบเพื่อลดความคับคั่งของการจราจรโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ขับรถมาส่งบุตรหลาน ทั้งนี้ในพื้นที่ถนนของแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท ที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ในเส้นทาง ให้เขตและแขวงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกับโรงเรียนในการอำนวยความสะดวกการจราจรและความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้ให้พิจารณาโรงเรียนที่จะเข้าร่วมอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมกับกำลังเจ้าหน้าที่ โดยให้เดินตาม “นโยบายถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียน” อย่างเคร่งครัด

   กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัด เข้มงวดรถโรงเรียนและรถรับจ้างเอกชนทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กฎจราจร อย่างเข้มงวด ทั้งจำนวนบรรทุก ความปลอดภัยของตัวรถ โดยเฉพาะจำนวนบรรทุกเด็กนักเรียนที่มากเกินจนอาจเกิดอันตรายและให้ระงับการใช้รถหากตรวจสภาพรถไม่ผ่าน โดยเฉพาะรถนักเรียนสองแถวทั้งรถกระบะและรถหกล้อ

   ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ รฟฟท. จัดเดินรถไฟฟ้าให้เพียงพอและอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชั่วโมงเร่งด่วน และให้คำแนะนำ ในการเดินทางของเด็กนักเรียนที่ยังไม่คุ้นเคยเส้นทางต่างๆ ทั้งนี้ ในส่วนของ รฟม. จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 4 สายคือ สายสีเขียว สายสีส้มตะวันออก สายสีชมพู สายสีเหลือง โดยให้ข้อมูลเส้นทางเบี่ยงการจราจรผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง โดยขอความร่วมมือสถานีวิทยุโทรทัศน์และ วิทยุจราจร สำหรับ รฟฟท. ให้ตรวจเช็ครถทุกขบวนให้สามารถพร้อมให้บริการได้ครบ 7 ขบวนเพื่อรองรับจำนวนที่จะเพิ่มจากช่วงปิดเทอมอีกประมาณไม่น้อยกว่า 5,000 คน และเตรียมรับในช่วงเปิดเรียน ของมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตำรวจทางหลวง ดูโครงข่ายทางด่วน มอเตอร์เวย์ ขาเข้าในช่วงเช้า ขาออกในช่วงเย็น ให้มีความคล่องตัวมากที่สุด รวมทั้งทางหลวงแผ่นดินในเมืองใหญ่ ให้กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ดูถนนให้พร้อมใช้ ไม่ให้มีหลุมบ่อ และหากเกิดพายุฝนทำให้ต้นไม้โค่น ดินสไลด์ ให้แก้ไขซ่อมแซมให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ไม่ให้เป็นอุปสรรคของการเดินทางของเด็กนักเรียน

กรมเจ้าท่า จัดผู้ตรวจการประจำท่าเรือทุกท่าเรือทั้งท่าเรือในกรุงเทพฯ ทั้งท่าเรือแม่น้ำและท่าเรือ คลองแสนแสบ คลองลาดพร้าวและคลองอื่นๆ รวมทั้งท่าเรือต่างจังหวัด โดยกำกับดูแลความปลอดภัย ของเรือโดยสารไม่ให้บรรทุกผู้โดยสารเกินซึ่งจะมีเด็กนักเรียนเพิ่มเข้ามาอีกจำนวนมาก รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงของท่าเรือและโป๊ะเรือ รวมทั้งสำรองเรือโดยสารเพิ่มเติมในกรณีผู้โดยสารมีมากกว่าปกติ

   บริษัท ขนส่ง จำกัด, การรถไฟแห่งประเทศไทย,บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), และกรมท่าอากาศยาน อำนวยความสะดวกการเดินทางของเด็กนักเรียนที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ โดยให้คำแนะนำสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งอาจจะยังไม่คุ้นเคยระบบขนส่งสาธารณะ ในกรุงเทพฯ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร เป็นต้น