16-05-2561

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจัดตั้งโรงเรียนไทย-โคเซ็น เป็นโรงเรียนเตรียมนักนวัตกรรม

   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ระหว่างเจรจากับนายทานิคูชิ อิสะ ประธานสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ถึงแนวทาง ที่สร้างความร่วมมือในโครงการไทย-โคเซ็น เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กเพื่อให้เป็นนักนวัตกรรม โดยใช้มาตรฐานของโคเซ็นในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีโรงเรียนเตรียมแพทย์ เตรียมทหาร แต่ยังไม่มีโรงเรียนเตรียมนักนวัตกรรม จากการหารือร่วมกันหลายครั้งค่อนข้างมีข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าจะทำโรงเรียนไทย-โคเซ็น ขึ้นเป็นโรงเรียนที่ตั้งใหม่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะคัดผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีความตั้งใจอยากจะเป็น นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม เข้ามาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนจะให้ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการ ที่ผ่านมาได้ชี้แจงให้ผู้บริหารรับทราบแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ปีการศึกษา 2562

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ จะหารือกับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูภาพรวมแผนการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะมีการกู้เงินจากองค์การร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น คิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.3 ต่อปีมาใช้ดำเนินการซึ่งผ่านการอนุมัติจากประชุมคณะรัฐมนตรีไม่นานนี้ โดยอาจจะเสนอขอปรับแผนมาทำในด้านการอบรมพัฒนาครูเรื่องการจัดการเรียนสอนตามมาตรฐานโคเซ็น ด้วยการใช้งบประมาณเดิมที่ตั้งไว้