16-05-2561

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ ปีการศึกษา 2561 จะเป็นปีแห่งการพัฒนา

   นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มอบนโยบายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพใน 3 มิติ เน้นการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ค้นความถนัดของตัวเอง ประกอบด้วย ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาเลือกเสรีให้สามารถเลือกเรียนรู้วิชาชีพที่หลากหลาย โดยเน้นกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ ทาง สพฐ.ได้มีการดำเนินการจัดทำบทเรียนในรูปแบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาทั่วประเทศแล้ว