16-05-2561

รัฐบาลเดินหน้าให้จังหวัดภูเก็ต เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ

   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวภูเก็ต Smart City ว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลมีความพยายามในการขับเคลื่อน Smart ภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเริ่มจะปรากฎผลชัดเจน รวมถึงการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ตและรอบนอกกำลังจะเกิดขึ้น ทั้งการให้บริการWIFI ฟรีที่มีอยู่โดยภูเก็ตกว่า 1,000 จุด การติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามไปยังเกาะต่างๆ ทั้งนี้รัฐบาลต้องการให้จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอื่นๆ ต่อไป โดยต้องดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดแรกที่มีการพัฒนาเมือง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากต่อปี โดยการทำ Smart City ไม่ใช่เพียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา