12-06-2561

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับนักธุรกิจไทย

   นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมีแนวคิด ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษให้ง่ายขึ้น ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ อยู่ระหว่างการหารือศึกษาข้อมูลและเร่งดำเนินการเพื่อผลักดันให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ นอกเหนือจากการชักจูงผู้ประกอบการนอกประเทศเข้าไปลงทุนในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันจะมีผู้ประกอบการไทยหลายรายเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นจำนวนมาก แต่รัฐบาลก็ยังพยายามผลักดันนักลงทุนไทยให้ไปลงทุนในต่างประเทศ ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย บีโอไอ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศต่างๆ ในลักษณะการลงทุนแบบ Supply chain (ซัพพลายเชน) ให้บริษัทใหญ่นำร่อง และตามมาด้วยบริษัทขนาดกลางและเล็ก แบบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ FDI (เอฟดีไอ)