13-06-2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุกระทรวงการคลังปลดล็อคผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้บัตรชื้อสินค้าผ่านคิวอาร์โค้ด

  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลัง ขยายรูปแบบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรต้องนำไปใช้กับเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีซี เพื่อรูดซื้อสินค้าตามวงเงินที่ได้รับ และใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเท่านั้น แต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จะขยายการใช้บัตรให้สามารถใช้กับระบบคิวอาร์โค้ด ทำให้สามารถใช้บัตรกับร้านค้าที่ไม่ใช่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้ ซึ่งจะช่วยใช้ผู้ถือบัตรซื้อสินค้าได้หลากหลายขึ้น และยังช่วยให้ร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ มีโอกาสในการขายสินค้าให้กับผู้ถือบัตรและมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ร้านค้าปลีกรายย่อย / ร้านโชห่วย / ร้านค้าในตลาดสด ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้ถือบัตรจะสามารถซื้อของในพื้นที่ดังกล่าวได้ และกำลังจะพิจารณาไปถึงขั้นการจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวในร้านค้าของประชาชนทั่วไปได้ด้วย ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมการเสร็จสิ้นแล้วประมาณร้อยละ 80 โดยตั้งเป้าที่จะ ให้มีร้านค้าในระบบคิวอาร์โค้ดไม่ต่ำกว่า 1 แสนร้าน