18-06-2561

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัด "โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์" รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานแพทย์ในคลินิกผู้ป่วยนอก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2223 1351 ต่อ 5416

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัด "โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์" รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานแพทย์ในคลินิกผู้ป่วยนอก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมมีรายได้ในระหว่างการอบรมเป็นเวลา 2 เดือน และเมื่อจบการอบรมได้งานทำทันที ผู้สนใจรับการอบรมเพื่อสร้างอาชีพ ต้องมีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีสุขภาพแข็งแรง และมีใจรักในการบริการ ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหัวเฉียว หมายเลขโทรศัพท์ 0 2223 1351 ต่อ 5416