09-07-2561

จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "อวดภาพเก่า เมืองลพบุรี: มรดกความทรงจำ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้เข้าตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารตึกพระประเทียบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเ

ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี /บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "อวดภาพเก่า เมืองลพบุรี: มรดกความทรงจำ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของ เมืองลพบุรี อีกทั้ง เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชม ได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการแสดงภาพแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ สถานที่ แหล่งโบราณสถาน สถานที่ราชการ พระเกจิอาจารย์ และภาพบุคคลสำคัญ ที่หาชมได้ยาก จำนวนกว่า 100 ภาพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง คุณค่าของลพบุรี จากภาพเก่าเรื่อง โดยนิทรรศการดังกล่าว เปิดให้เข้าตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารตึกพระประเทียบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี