09-07-2561

เชิญชวนแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าฟังบรรยายวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของชาติ ในยุคปัจจุบัน"ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น.หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 7667

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยสภาอาจารย์ศิริราช เชิญชวนแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าฟังบรรยายวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของชาติ ในยุคปัจจุบัน" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาอาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 7667