08-08-2561

กรมปศุสัตว์เชิญชวนร่วมกิจกรรมไถ่ชีวิตโค – กระบือ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12

   นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กำหนดจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมจัดงานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ตั้งแต่ปี 2557 การจัดกิจกรรมที่ผ่านมาได้มีการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ทั้งหมด 16 ตัว แยกเป็นโค 8 ตัว / กระบือ 8 ตัว โดยการไถ่ชีวิตทุกปีจะนำโค – กระบือดังกล่าวไปเลี้ยงดูที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง สำหรับงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถในครั้งนี้กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - กระบือ ชนิดละ 1 คู่ พร้อมจัดนิทรรศการโครงการของ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านปศุสัตว์ กิจกรรมประกวดพรรณไม้ / นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากโครงการพระราชดำริและเกษตรกร ทั่วประเทศ / และกิจกรรมสาธิตการทำเมนูหมูเส้น เมนูลุยสวนห่อไข่ โดยจะจัดแสดงในโซนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ สามารถบริจาคเงินได้ตามกำลังศรัทธา โดยกรมปศุสัตว์จะมีตู้รับบริจาคภายในงานจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561