08-08-2561

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยพระราชบัญญติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จะประกาศใช้ช่วงต้นปี 2562

   นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม หรือ Social Enterprise (โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์) ร่วมกับ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการช่วยเหลือและการสร้างความยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้มีการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.... ซึ่งผ่านขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว อยู่ในชั้นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าจะมีผลบังคับในช่วงต้นปี 2562 สำหรับพระราชบัญญัติดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มบริษัทที่มีแนวคิดในการส่งเสริมช่วยเหลือสังคม เช่น การจ้างงานผู้สูงอายุ / ผู้พิการ หรือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการช่วยเหลือในระยะยาว ซึ่งขณะนี้ได้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในการเปิดรับภาคเอกชนเข้ามาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยตอนนี้มี 26 บริษัท ที่เข้าร่วมและมีแนวคิดดังกล่าว และในสัปดาห์นี้ทางคณะกรรมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ จะหารือถึงเรื่องการคัดกรองและการประเมินแผนการทำงาน ทั้งนี้ร่างกฎหมายใหม่จะมีการเสนอให้จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งจะเป็นการรับเงินสมทบจากบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ที่มีความคิดในการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต โดยบริษัทที่เข้าร่วมจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอีกด้วย

   สำหรับแนวคิดกิจการเพื่อสังคม ถือเป็นแนวคิดที่นำเรื่องของธุรกิจมาร่วมกับการทำงานเพื่อสังคม อีกทั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจะสามารถที่จะรับเงินบริจาคบริษัทเอกชนที่ต้องการช่วยเหลือด้านสังคม และจะต้องนำไปบริจาคช่วยเหลือ กลุ่มบริษัทและประชาชนที่อยากจะช่วยเหลือสังคม