10-09-2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ง ดำเนินการนำไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

   พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีการโอนย้ายไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพนักงานกว่า 300 คน ไปอยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกล่าวว่า อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการรองรับและยังไม่มีกำหนดระยะเวลาจะย้ายไปควบรวมเมื่อไหร่ ในเบื้องต้นหลังจากโอนย้ายแล้วอาจจัดตั้งบริษัทลูกภายในบอร์ดองค์การสวนสัตว์ฯ แต่ต้องหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ไนท์ซาฟารีที่ปัจจุบันบริหารงานด้วยการหารายได้เข้าไนท์ซาฟารีเอง อาจออกกฎหมายรองรับขึ้นมา โดยไนท์ซาฟารี มีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นผู้ดูแลบริหารไนท์ซาฟารีและ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ จึงเกิดความล่าช้าการโอนย้าย ทั้งเรื่องฝ่ายบุคคล งบประมาณรวมกันทั้งหมดไม่ได้แยกออกจากกัน หากจะโอนย้ายมาควบรวมต้องมีความชัดเจนก่อน พร้อมยืนยันว่า หากโอนย้ายจะไม่กระทบกับบุคลากรและธุรกิจที่ต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งการโอนย้ายไนท์ซาฟารี มาควบรวมกับองค์การสวนสัตว์เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อขอเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เพราะเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฏหมายและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติต้องห้าม แต่ศาลปกครองสูงสุดได้ยกคำร้องทำให้กลุ่มชาวบ้านเตรียมยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง