09-10-2561

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีบรรพชาสามเณร 89 รูป ถวายพ่อแห่งแผ่นดินปีที่ 2

   นายวีระโรจน์ พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร 89 รูป เพื่อถวายพ่อแห่งแผ่นดินปีที่ 2 จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการให้นักเรียนแกนนำจิตอาสาจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศที่บรรพชาเป็นสามเณรได้เรียนรู้และฝึกอบรมให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   ทั้งนี้ภายในงานสามเณรทั้ง 89 รูป ได้ร่วมพิธีปลงผม สรงน้ำนาค พิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูป / พิธีขอขมาบิดามารดาและเจ้าภาพอุปถัมป์ให้นาค และพิธีบรรพชา