10-10-2561

กรมอนามัย แนะวิธีกินเจอย่างปลอดภัย พร้อม สนับสนุนใช้ผักปลอดสารพิษปรุงอาหาร

   แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลกินเจ เรื่องที่ต้องคำนึงถึงคือความปลอดภัยในวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ที่จะนำมาปรุงอาหาร ด้วยการล้างให้สะอาดทุกครั้งเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง หรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคสามารถทำได้หลายวิธีตั้งแต่ให้ล้างด้วยน้ำไหล แช่ในน้ำนาน 15 นาที หรือแช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชูความเข้มข้นร้อยละ 5 แช่นาน 15 นาที หรือใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือเบคกิ้งโซดา ครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ซึ่งทั้ง 3 วิธีนี้จะช่วยลดสารเคมีตกค้างได้

   นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคควรเลือกใช้ผักปลอดสารพิษที่มีการรับรองจากแหล่งผลิต ในการปรุงประกอบอาหารเจแทนการใช้ผักที่มีความเสี่ยงปนเปื้อนสารพิษจะปลอดภัยกว่า ส่วนอาหารแห้งประเภทธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเขียว / ถั่วแดง / ถั่วดำ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการบริโภค คือเชื้อราที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบดังกล่าวที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น เก็บไว้ในที่ชื้นเกินไปหรือไม่มีการอบให้แห้งดีพอ ก่อให้เกิดสารอัลฟ่าท็อกซิน หากมีการบริโภคเข้าไปและมีการสะสมในปริมาณมากก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้การป้องกันที่ดีคือต้องเลือกถั่วเมล็ดแห้งที่ใหม่และเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งพอ โดยก่อนที่จะนำมาปรุงประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและควรปรุงสุกทุกครั้งก่อนนำมาบริโภค