31-10-2561

เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “เลิก ลด ละ ขยะพลาสติก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2966 2127 ถึง 9

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ ภายใต้หัวข้อ “เลิก ลด ละ ขยะพลาสติก” ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ผู้สนใจร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพ มาที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เลขที่ 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2966 2127 ถึง 9