08-11-2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ว่า การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือค่ายอื่นๆ โดยกำหนดหัวข้อหลักคือ “การปฏิวัติทางอาหาร” เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ สร้างความคุ้นเคย และการเรียนรู้ให้เยาวชนไทยได้ใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกระตุ้นให้วงการภาพยนตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจผลิตภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการประกอบอาหาร เป็นผลให้เกิดการขยายตัวของการทำปศุสัตว์เพื่อนำไปใช้เป็นอาหาร ทำให้ก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ซึ่งมาจากลมหายใจและมูลสัตว์เหล่านั้นเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้สารเคมีในปริมาณมากเกินความจำเป็น ส่งผลให้เกิดการทำลายสภาพภูมิอากาศของโลกโดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่ชั้นบรรยากาศเช่นกัน ดังนั้น การปฏิวัติทางอาหาร จึงเป็นทางออกสำคัญที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการ ลดภาวะโลกร้อน และสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้น ด้วยการบริโภคอาหารตามฤดูกาล ทานพืชผักผลไม้ที่ผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น และลดปริมาณอาหารที่ผลาญพลังงานอย่างเนื้อสัตว์ลง นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไร เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 คงจะให้คำตอบได้

   สำหรับภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลปีนี้มีจำนวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย 1 เรื่อง โคลัมเบีย 2 เรื่อง คิวบา 1 เรื่อง แคนาดา 2 เรื่อง เยอรมนี 8 เรื่อง สหรัฐอเมริกา 3 เรื่อง อังกฤษ 1 เรื่อง และประเทศไทย 3 เรื่อง ได้แก่ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน ต้นไม้จอมงับ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน แมงมุม และ คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง

 

   ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดต่อได้ที่ศูนย์ฉายทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รังสิต อุบลราชธานี ลำปาง ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ยะลา สระแก้ว ตรัง นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ สมุทรสาคร นครราชสีมา ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา นครพนม พิษณุโลก นราธิวาส และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ / ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี / จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี / โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ นครปฐม / และที่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th