08-11-2561

ที่ประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุมัติเพิ่ม ยากดฮอร์โมน 2 รายการ บรรจุสิทธิประโยชน์บัตรทอง เริ่มปี 2562

   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมระบุว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการเพิ่มสิทธิประโยชน์ยากดฮอร์โมน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ยาลูโปรเรลิน (Leuprorelin) และยาทริปโทเรลิน (Triptorelin) เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 นี้เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร

   ด้าน นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ยาทั้ง 2 รายการที่เพิ่มเข้ามาในชุดสิทธิประโยชน์นี้ เป็นยารักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ในรายที่พัฒนาการของโรคเร็ว หากไม่รักษาจะเติบโตเร็ว จนมีผลต่อร่างกายคือ โตเร็วและหยุดเติบโตก่อนวัย ทำให้ความสูงสุดท้ายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ส่วนผลต่อจิตใจคือ เด็กมีร่างกายเป็นสาวแต่จิตใจเป็นเด็ก จึงอาจมีโอกาสถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกข่มขืนกระทำชำเราหรือตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้ สถานการณ์ผู้ป่วยภาวะหนุ่มสาวก่อนวันอันควร มีประมาณ 435 ราย เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 400 ราย และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ 35 ราย ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ยาลูโปรเรลินและยาทริปโทเรลิน ครั้งนี้ จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยภาวะหนุ่มสาวก่อนวันอันควรจากเดิมมาก ทำให้ประหยัดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กว่า 11 ล้านบาท