09-11-2561

ระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าโครงการห้องเรียนภาษาจีน เตรียมขยายห้องเรียนสองภาษาเพิ่ม

   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลัง การประชุมคณะทำงานโครงการห้องเรียนภาษาจีน ว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินหน้าโรงเรียนภาษาจีนขึ้น คือ ห้องเรียนสองภาษา นำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และลำปาง โดยจัดการเรียนการสอนต่างๆ ด้วยภาษาจีน โดยในปีการศึกษา 2562 จะเพิ่มการดำเนินการห้องเรียนภาษาจีน อีก 7 แห่ง ซึ่งจะเป็นจังหวัดของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมจีน หรือการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา อุดรธานี และมหาสารคาม โดยมุ่งเน้นให้เริ่มห้องเรียนภาษาจีนในกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งต่อเด็กในสายอาชีพ

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีผลตอบรับดีมากหลังจากที่มีการนำร่องไปแล้ว ดังนั้นจึงมีแนวทางการบริหารงานเรื่องภาษาจีน โดยคิดว่าจะให้มีการจัดตั้งสถาบันภาษาจีนเหมือนกับที่มีสถาบันภาษาอังกฤษ ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. รวมถึงการจัดสอบต่างๆ โดยจะหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้วยว่า หากเด็กที่เรียนสองภาษา อย่างภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ถ้าเด็กเรียนวิชาไหน ก็ให้ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ไม่ควรออกข้อสอบเป็นภาษาไทย ส่วนเรื่องครูสอนภาษาจีนนั้น ได้มอบให้ สพฐ. ไปดูว่าจะมีการจ้างด้วยอัตราพิเศษได้หรือไม่หรือจะเป็นรูปแบบใด เนื่องจากทราบมาว่าครูสอนภาษาจีนมาสอนไม่นานแล้วก็ไป ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องวางแนวทางในระยะยาวให้แก่ครูสอนภาษา อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากอนาคตภาคอุตสาหกรรมจะขยายการเติบโตในอนาคต