29-11-2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย เตรียมขยายศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน กลุ่ม BOI

   พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในการลงพื้นที่อาคารจัตุรัสจามจุรี พญาไท กรุงเทพฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Single Window โดยจัดให้มีศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างการให้บริการภาครัฐในลักษณะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งอยู่รวมกันและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็น One Stop Service Center โดยบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถยื่นคำร้องและพิจารณาคำร้องแบบออนไลน์ Single Window ระยะเวลา การพิจารณาอนุมัติเหลือเพียง 3 ชั่วโมง ผู้ยื่นสามารถติดตามสถานะคำขอได้ด้วยตนเองผ่านทาง e-mail รวมทั้งยังสามารถเลือกสถานที่ขอรับหนังสือและขอรับบริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตทำงานที่คนต่างด้าวกลุ่ม BOI จะไม่เป็นเล่มเอกสารหรือบัตรแข็งอีกต่อไป แต่จะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน

   ขณะที่ ใบอนุญาตการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนั้น มีข้อดีคือลดเอกสารที่ต้องพกพา ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR code สามารถตรวจสอบข้อมูลความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์หรือเอกสิทธ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพราะมีข้อมูลเชิงลึก ให้ตรวจสอบ ซึ่งมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล ปลอมแปลงเอกสารได้ยาก รวมทั้งยังมีการพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบโดยการใช้ User ID และ Password หรือใช้ลายนิ้วมือหรือใบหน้า เป็นต้น เมื่อมีข้อมูล ที่แก้ไขจะ Update ในระบบแบบ Real Time และตรวจสอบแก้ไขได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ จะต่อยอดการออกใบอนุญาตในรูปแบบดังกล่าวไปยังจังหวัดอื่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ก่อนจะขยายไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ