06-12-2561

รัฐบาล เร่งรัดจัดสรรที่ดินทำกินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนที่ยากไร้

   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้เข้าทำประโยชน์ ตลอดจนดูแลการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมให้อยู่ร่วมกับป่าอย่างดีที่สุด ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าจะผลักดันการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ฟื้นฟูสภาพป่า และจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้และเกษตรกรเข้าทำกินอย่างยั่งยืน

   ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลสามารถรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยู่ 102 ล้านไร่ โดยไม่ถูกทำลายเพิ่ม มีการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าและตัดไม้ ออกกฎหมายป่าชุมชนให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ผิดกฎหมาย ตลอดจนปลูกป่าในเมือง ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและอนุญาตให้ทำไม้ได้ โดยตั้งแต่ปี 2558-2561 ได้จัดสรรพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐ เช่น ที่ป่าชายเลน ที่ราชพัสดุ ให้ผู้ยากไร้ทำกินแบบแปลงรวมแล้ว 317,024 ไร่ มีผู้ได้รับประโยชน์ 45,248 ราย ส่วนในปี2562 มีเป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 48 จังหวัด รวมพื้นที่กว่า 2 แสนไร่