11-01-2562

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำ ปี 2562 ในส่วนกลางและภูมิภาค เน้นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมปลูกฝังให้มีจิตอาสา

   นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” กระทรวงวัฒนธรรม จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในด้านการเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรม ชาติไทย และส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย พร้อมทั้งเรียนรู้ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมชาติไทยให้มั่นคง และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการทำงานเพื่อสังคม หรือการมีจิตอาสา โดยกิจกรรมวันเด็ก ที่ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมจัดกิจกรรมการแสดง 2 ชุด คือ ชุดการแสดงระบำ “วานรบันเทิงรื่นเริงวันเด็ก” และชุดการแสดง “วิจิตรลีลาพายัพ” นอกจากนี้ ในส่วนกลางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานวันเด็กใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม / กิจกรรมรู้จักโขนไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ / ระบายสีปูนปลาสเตอร์ / วาดภาพเหมือน / การทำเทียนเจล / กิจกรรมมารู้จักกระทรวงวัฒนธรรมกันเถอะและกิจกรรมนันทนาการ / และกิจกรรม ณ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้เกิดความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเสริมสร้างสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาโดยผู้ช่วยโค้ชและ 12 นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ / กิจกรรมมอบรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” 85 รางวัล / การแสดงนาฏศิลป์ / การแสดงดนตรีและดนตรีพื้นบ้านและการแสดงโขน / กิจกรรมสร้างสีสันบนเวที นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายในสังกัด เช่น กรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ จัดแสดงผลงานและการสาธิตผลงานของช่างสิบหมู่ / การวาดภาพระบายการ์ตูน / การต่อจิ๊กซอว์โขนไทย / งานปั้นสำหรับเด็ก / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ “วันเด็กไทย หัวใจโขน” กิจกรรมการขับร้องคณะนักร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย การแสดงหุ่นละครเล็ก โดยชมรมหุ่นละครเล็กเยาวชน โจหลุยส์ / การแสดงหุ่นละครเล็กโดยคณะนาฏยบางกอก เป็นต้น / กรมการศาสนา จัดกิจกรรมเกมคุณธรรมบนแทปเล็ต และตอบคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

   ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765