11-01-2562

กรมอนามัย แนะ 5 แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อม 4 ขั้นตอนก่อนปรับปรุงบ้านเรือน หลังพายุปาบึกพัดผ่าน เพื่อป้องกันโรคและมีสุขอนามัยที่ดี

   แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจากที่หลายจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้รับผลกระทบรุนแรงจากพายุโซนร้อนปาบึก และบางจังหวัดสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว หลังจากนี้ประชาชน ในพื้นที่ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยให้จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามแนวทางของกรมอนามัย ประกอบด้วย อย่าทิ้งขยะ อุจจาระ เศษอาหารลงในน้ำ ให้ใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น /อย่าเล่นน้ำเน่าขัง เพราะเชื้อโรคอาจเข้าตา ปาก จมูก และบาดแผล อันตรายถึงตาย หากสัมผัสน้ำเน่าเสียต้องล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด /กินอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด /หลังสถานการณ์ปกติให้ล้างบ้านเรือน ห้องส้วม ภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดก่อนใช้ และ ร่วมเป็นจิตอาสา ล้างตลาด ประปาชุมชน และสถานที่สาธารณะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันโรคบิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ท้องร่วง ตาแดง โรคฉี่หนู เป็นต้น

   สิ่งสำคัญที่ประชาชนจะต้องคำนึงถึงเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ คือ การทำความสะอาดบ้านเรือนและการดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านและชุมชน เพราะพายุโซนร้อนปาบึกจะพัดพาสิ่งสกปรกปะปนมากับโคลนตม ขยะมูลฝอย วัสดุ สิ่งของต่างๆ ส่งผลให้เกิดการหมักหมม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโรคได้ เพื่อสุขอนามัยที่ดีจึงต้องมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคสัตว์มีพิษ และป้องกันอุบัติเหตุ ด้วยการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ ตรวจดูระบบไฟฟ้า ต้องไม่เปียกชื้นและพร้อมใช้งาน หากชำรุด จนไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ /สำรวจตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านและบริเวณบ้านเรือน /ควรเตรียมการก่อนล้าง โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ ถุงดำ แปรงถูพื้น สำหรับเก็บกวาด ทำความสะอาด คัดแยกเศษวัสดุและขยะประเภทต่างๆ ใส่ถุงดำเพื่อรอนำไปกำจัดและให้ระวังสัตว์มีพิษ เช่น ตะขาบ งู ขณะทำความสะอาดบ้านเรือน หลังจากนั้นจึงลงมือล้างทำความสะอาด ซึ่งควรทำทันที จะช่วยให้ ขัดคราบสกปรกได้ง่าย โดยใช้ผงซักฟอกผสมน้ำราดในบริเวณที่จะทำความสะอาด ใช้แปรงขัดถูคราบสกปรกออกให้หมด หรือออกให้ได้มากที่สุด

   ทั้งนี้ สุขอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคล นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในขณะล้างทำความสะอาดบ้านเรือน โดยผู้ล้างควรสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูก เพื่อลดการสูดดมกลิ่นขยะที่หมักหมมหรือสารเคมีที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และควรสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อล้างทำความสะอาดห้องส้วม ห้องครัว และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ ทุกครั้งหลังทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค