07-02-2562

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งกองทัพ คงความต่อเนื่องสนับสนุน ทุกส่วนราชการ แก้ปัญหาภาวะฝุ่นละออง

   พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงความขอบคุณความร่วมมือ ของทุกส่วนราชการและภาคประชาชน ที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับรัฐบาล ในการแก้ปัญหาภาวะฝุ่นละออง ที่เกิดขึ้นในช่วงสภาพอากาศปิดที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือกันในมาตรการระยะเร่งด่วน ที่ต่างตระหนักร่วมกันลดแหล่งกำเนิดมลพิษหลักจากการลดใช้รถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซล การหยุดเผาในที่โล่งแจ้ง และการร่วมปรับปรุงโรงงาน เป็นต้น รวมทั้งการเรียนรู้และมีส่วนร่วมป้องกันตนเอง ในขณะที่รัฐบาล ได้ประกาศพื้นที่ควบคุม ผ่านการขอความร่วมมือลดกิจกรรมและคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด กับแหล่งกำเนิดมลพิษหลักในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล

   อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโดยทุกส่วนราชการ กำลังผลักดันและขับเคลื่อนมาตรการระยะกลางและระยะยาวควบคู่กันไป ในการระบายและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น การปรับมาตรฐานการระบายอากาศเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเครื่องยนต์และน้ำมัน / การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและโครงข่าย การบริการขนส่งสาธารณะ /การบริหารจัดการจราจร รวมทั้งการปรับกฎหมายและโครงสร้างภาษี สนับสนุนการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับทุกคน

   พร้อมกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กำชับกองทัพให้ติดตามและเฝ้าระวังมลภาวะจากสภาพอากาศโดยให้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือในการชำระล้างถนนและต้นไม้สาธารณะ รวมทั้งการพ่นละอองน้ำ ระดับต่ำและการสนับสนุนทำฝนเทียมในพื้นที่ควบคุมต่อเนื่องกันไป เพื่อลดภาวการณ์ฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับต่ำที่กระทบต่อประชาชนโดยตรง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นและร่วมติดตามรับข้อมูลจากทางราชการเป็นหลัก ไม่ตื่นตระหนก ร่วมเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและรับผิดชอบต่อส่วนรวมไปด้วยกัน