12-02-2562

ศฝก.วัดญาณสังวราราม ฯ เชิญเที่ยวงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 21

 

   นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักศึกษา กศน. เข้าร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “เกษตร’สุข ด้วยศาสตร์พระราชา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. ณ บริเวณแปลงสาธิต ทดลองศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตกรรมวัดญาณสังวราราม ฯ เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

   สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจประกอบด้วย การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยด้านเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา กศน. การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเสวนาวิชาการ การแสดงของนักเรียน นักศึกษา การจำหน่ายพืชผักไร้สารพิษ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน รวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรจากภาครัฐ และเอกชนอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ การประกวดธิดาผักแบบไม่จำกัดเพศ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นต้นอ่อน อายุระหว่าง 4- 6 ปี รุ่นต้นกล้า อายุระหว่าง7 – 12 ปี รุ่นผลิบาน อายุระหว่าง 13 - 20 ปี และ รุ่นผลัดใบ อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ซึ่งการประกวดในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานแล้ว ยังถือเป็นการสร้างสีสันให้แก่การจัดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ในปีนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริเวณแปลงสาธิต ทดลองศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม ฯ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 - 3834 - 3608 - 10ในวันและเวลาราชการ