04-03-2562

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 237 ปี โดยการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การจัดกิจกรรม ณ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนต่างเชื้อชาติ โดยในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ชุมชนบ้านครัวเหนือ บ้านครัวใต้และชุมชนเขมรเขตสามเสน จัดที่อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุมชนพม่าจากเขตพระโขนง จัดที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร และตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคมนี้ ชุมชนบางลำพู เขตพระนคร จัดที่สวนสันติชัยปราการ โดยมีกิจกรรม อาทิ การจัดเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน และการสาธิตอาหารของชุมชน เป็นต้น ส่วนที่ 2 จัดกิจกรรมสมโภชงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคมนี้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สวนสันติชัยปราการถึงตลาดบางลำพู /พิธีบวงสรวงเทพยดา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร /พิธี 5 ศาสนามหามงคล ณ หอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้ มีกิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และบริเวณโดยรอบโรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 10 รัชกาล และนิทรรศการ 100 เรื่อง 1,000 ภาพ เล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ /การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมิกราชา /การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง /การบรรเลงดนตรี /การแสดงมหกรรม 4 ภาค /กิจกรรม Work Shop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงของ ชนเผ่าจากประเทศสมาชิกอาเซียน /การจัดเสวนาทางวิชาการ /กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ และการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th