04-03-2562

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร : Bangkok Brand 2019” ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร : Bangkok Brand 2019” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดเงินทุนหมุนเวียนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดย่อมรายใหม่ ให้สามารถขยายธุรกิจ พัฒนาธุรกิจได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมให้แก่ประชาชนได้จับจ่าย เลือกซื้อสินค้า ในราคายุติธรรม ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 300 ร้าน /ผลิตผลทางการเกษตร ของดีจาก 50 เขต /ผลิตภัณฑ์ตามโครงการไทยนิยม พร้อมโซนกิจกรรมสาธิตการผลิตภัณฑ์ 6 โซน ตามกลุ่มเข ตได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ พร้อมโซนฝึกอาชีพจาก กทม. เช่น ร้อยลูกปัด ปั้นดิน มัดย้อม กระเป๋าผ้า เป็นต้น และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายจากกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ