13-03-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือ พร้อมให้สำนักงาน สกสค. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการสวัสดิการให้แก่บุคลากรครูอย่างครบวงจร

   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลัง การมอบรางวัลในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สำนักงาน สกสค. โดยกล่าวว่า ต้องขอชื่นชม สกสค.ที่ทำงานได้รวดเร็วและมีความละเอียดในการแก้ไขปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน ของ สกสค. โดยขอฝาก สกสค. ให้ช่วยดูแลปัญหาและเรื่องความทุกข์ของครูว่ามีอะไรบ้าง โดยกระทรวงศึกษาธิการมองว่าเรื่องสวัสดิการต่างๆทำได้ดีอยู่แล้ว ทั้งการลดภาระหนี้ครู การบรรลุข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ช.พ.ค. ตั้งแต่โครงการ 2-7 โดย สกสค. จะไม่รับเงินค่าบริหารจัดการที่ธนาคารออมสินส่งคืนให้ในโครงการที่ 2-7 จำนวน ร้อยละ 0.5-1 เพื่อให้ธนาคารนำไปลดดอกเบี้ยให้แก่ครูที่มีวินัยการชำระหนี้ รวมถึงการดูแลสวัสดิการเรื่องสุขภาพครูเพราะขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ มีปัญหามาก เนื่องจากพบสถิติมีผู้สูงอายุฆ่าตัวตายจำนวนมาก ดังนั้นอยากให้สกสค.ได้มีการจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุด้วย

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังต้องการให้ สกสค. มีการจัดสวัสดิการเรื่องที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่ครูจังหวัดละ 1 คนให้คำแนะนำครูในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่งบางครั้งครูต้องมีเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายจำนวนมากและอาจยังขาดความรู้ในเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องเฉพาะทาง เพื่อให้ครูได้รับสิทธิดูแลทางกฎหมายอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันยังต้องการให้ จัดอบรมอาชีพทางออนไลน์ให้แก่ครูให้ครูเริ่มทำธุรกิจของตนเอง โดยใช้เวลาหลังเลิกงานทำการค้าขาย เพื่อเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อีกด้าน เนื่องจากการค้าขายออนไลน์มีความสะดวกสบาย ส่วนการคืนเงิน ที่ธนาคารออมสินที่หักไปกว่า 10,000 ล้านบาท ที่ครูไม่ชำระหนี้ติดกันเป็นเวลา 3 เดือน นั้น ได้จัดการเรียบร้อยแล้ว และธนาคารออมสินจะทยอยคืนเงินส่วนที่หักไปประมาณร้อยล้านบาทแล้ว ซึ่งขณะนี้ สกสค.และธนาคารออมสิน กำลังจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน และต้องให้ได้ข้อมูลผู้ชำระหนี้ว่า มีใครจ่ายหนี้ไปแล้วบ้าง โดยเฉพาะกลุ่มครูที่ไม่ชำระหนี้ติดกันเป็นเวลา 3 เดือน ที่ทางธนาคารออมสิน หักเงินจากกองทุน ช.พ.ค.ไปชำระหนี้แทน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายจะได้มีข้อมูลที่ตรงกัน คาดว่าจะดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน