13-03-2562

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP TO THE TOWN ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย

   นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย จัดงาน OTOP TO THE TOWN ซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัด หัวเมืองใหญ่ในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้ผลิต ทั้งยังสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญ เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

   สำหรับการจัดงาน OTOP TO THE TOWN ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“OTOP TO THE TOWN ยกระดับโอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” โดยจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ผ่านมา จัดที่ ลานพาร์คพารากอน และเซ็นทรัลพลาซาบางนา ส่วนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562 จัดที่เซ็นทรัลพลาซาพระราม 9 และเซ็นทรัลพลาซาพัทยาบีช /วันที่ 20-24 มีนาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี /วันที่ 21-25 มีนาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 /วันที่ 27-31 มีนาคม 2562 ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม วันที่ 4-8 เมษายน 2562 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ /วันที่ 18-22 เมษายน 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซาภูเก็ต และวันที่ 19-23 เมษายน 2562 ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ภายในงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP คุณภาพจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการกว่า 600 ราย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ในระดับ 3 – 5 ดาว, ศิลปิน OTOP, OTOP แบรนด์เนม OTOP ออนไลน์ , OTOPขึ้นเครื่องบิน และ OTOP เทรดเดอร์ เป็นต้น กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าOTOP จากทั่วประเทศแล้ว ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกวัน การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล /OTOP ช้อปมันส์นาทีทอง และ OTOP Privilege ร่วมสนุกกระตุ้นยอดขาย จับฉลาก ชิงโชคของรางวัลพิเศษมากมาย ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้งจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป ตามพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ เช่น สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุน เลือกซื้อสินค้าโอทอป ของไทย ในงาน OTOP TO THE TOWN ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 และเซ็นทรัลพลาซาพัทยาบีช เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น