14-03-2562

กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน ด้วยการจัดอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4

   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4 จัดโดยสถาบันภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า โดยส่วนตัวแล้วมีนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนมาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี แม้จะทำกันเงียบๆ แต่มีผลดีอย่างมากโดยเฉพาะการนำครูไทยที่จบเอกภาษาจีนโดยตรงมาอบรมพัฒนาความรู้อย่างเข้มข้นในช่วงปิดภาคเรียน ผ่านค่ายอบรมครูภาษาจีน หรือ Chinese Boot Camp รุ่นที่ 4 ใช้ระยะเวลาในอบรม 1 เดือน จำนวน 180 ชั่วโมง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีนที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ และอยากฝากไว้ให้สานต่อ เพราะการอบรมจะใช้เวลาช่วงปิดเทอม เพื่อไม่ให้กระทบการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้กำชับ สพฐ.ว่า ในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ครูสามารถสะสมชั่วโมงการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ เนื่องจากการอบรมดังกล่าวมีความเข้มข้นมาก

   นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีโครงการห้องเรียนสองภาษา Chinese For All ที่ได้เริ่มนำร่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียน 5 แห่งในกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ลำปาง และขยายเพิ่มอีก 7 โรงเรียนในปีการศึกษา 2562 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา อุดรธานี และมหาสารคาม รวม 12 โรงเรียนกระจายไปในภูมิภาคต่างๆ และเป็นพื้นที่ที่จะมีการลงทุนร่วมกันระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย