15-03-2562

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พร้อมจัดสอบ 9 วิชาสามัญทั่วประเทศ วันที่ 16-17 มีนาคมนี้

   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.จัดทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 16 -17 มีนาคม 2562 นั้น ขณะนี้ สทศ.ได้เตรียมการจัดทดสอบ ไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ สทศ.ยังได้กำชับศูนย์สอบและสนามสอบให้ปฎิบัติตามระเบียบสทศ. ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 ระบุเกี่ยวกับผู้เข้าสอบ ห้ามกระทำการใดๆอันเป็นการทุจิตหรือส่อทุจริตในการทดสอบ โดยเฉพาะห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบเด็ดขาด รวมทั้งสทศ.ยังได้ประสาน ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลสนามสอบทั่วประเทศ เพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กที่มาสอบด้วย เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น