19-03-2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ชวนเที่ยว “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด โลกของปลาแม่น้ำโขง

   นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบันการศึกษาไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว พิพิธภัณฑ์ยังเป็นอีกตัวเลือกสำคัญในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สร้างความเพลิดเพลินผ่านกิจกรรมและการจัดนิทรรศการที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะกระบวนการใช้ความคิด จินตนาการ และทัศนคติ ต่อวิถีชีวิต สังคม ซึ่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด โลกของปลาแม่น้ำโขง นับเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง ภายในสถานที่ดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการที่สำคัญ ได้แก่ การแสดง “โลกของปลาแม่น้ำโขง” หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี วิถีชนเผ่าพื้นเมือง รวมถึงนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศ นิทรรศการพลังงานทดแทน และกิจกรรมวิทยาศาสตร์พื้นฐานอีกมากมาย ไว้ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป โดยทุกกิจกรรมจะมีวิทยากรคอยถ่ายทอดความรู้ อย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะได้ความสนุกเพลิดเพลินแล้ว ยังได้สาระประโยชน์ ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน

   ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด โลกของปลาแม่น้ำโขง เปิดบริการให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042 - 530747