05-04-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งทำข้อมูลแบบประเมินอควาเรียม

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการเดินหน้าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียม ทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมง ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำลังอยู่ในระหว่างเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยอยู่ระหว่างการประเมินภาพรวมทั้งของเก่าที่มี สิ่งใดบ้างยังทำไม่เสร็จ และของใหม่ว่ามีส่วนใดที่จะเพิ่มเติม เพื่อให้อควาเรียมมีความสมบูรณ์และเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ ซี่งคาดว่าจะทำข้อมูลแบบประเมินอควาเรียมได้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงการก่อสร้าง ฯ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิจารณา เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงอควาเรียมพร้อมกับสรุปงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมด และนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องดังกล่าวมีความก้าวหน้าพอสมควร จึงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง อีกทั้งนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำชับว่า การจัดทำแผนปรับปรุงอควาเรียมต้องดำเนินการให้เรียบร้อย รอบคอบ ซึ่งเชื่อว่าจะเสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอน